.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ COVID-19

 

Το “KaLLiA SUITES” λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα της χώρας στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19, προχώρησε στην κατάρτιση Πρωτοκόλλου.

 

Το Πρωτόκολλο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης και την ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη Διαχείριση Ύποπτου Κρούσματος εντός του καταλύματος.

 

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η πρόληψη εμφάνισης και η αποτελεσματική διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων για τον περιορισμό της επέκτασης στους επισκέπτες και στο προσωπικό, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Το Σχέδιο Δράσης συμμορφώνεται με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και θα αναθεωρείται ανάλογα με τις εξελίξεις.

 

Στόχος του καταλύματος με το Σχέδιο Δράσης και με το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος είναι αφενός να προστατεύσει τους επισκέπτες και το προσωπικό του και αφετέρου να καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο COVID-19.

 

Η υπεύθυνη “καθαριότητας” & εξυπηρέτησης επισκεπτών του καταλύματος κα Έφη Πανοπούλου διαθέτει “Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19”

 

Ο υπεύθυνος επισκεπτών του καταλύματος κος Γιώργος Στάμου διαθέτει “Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19”

 

Η υπεύθυνη κρατήσεων κα Μαρίνα Χαντζηνταή διαθέτει “Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19”

 

Οι ιδιοκτήτες του καταλύματος διαθέτουν “Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19”

Παπαθεοδώρου Αντώνης
Δέδε Σοφία